Audience Insights Conference Wales | 13 May 2021

Read this event description in Welsh.

This panel discussion explores what we know and, perhaps more importantly, what we don’t know about audiences of Welsh language work and about Welsh language proficiency amongst wider audiences. Joined by a panel of some of Wales’ best established Welsh language producers and receiving venues, we’ll explore our understanding to date around this audience group and how future research could help to inform audience development going forward.

Date: Thursday 13 May, 2:30 PM - 3:45 PM

Presenters:

Welcome by Nancy Sheterline, Community Manager for Wales at The Audience Agency

Moderator:
Sian Tomos, Director of Arts Development at Arts Council Wales

Panel:

Betsan Llwyd, Director at Theatr Bara Caws
Mari Emlyn, Touring and Project Manager at Theatr Bara Caws
Geinor Styles, Artistic Director at Theatr na nÓg
Dafydd Rhys, Executive Director at Aberystwyth Arts Centre, formally Director of Content at S4C

Format:

The session takes the format of a 60-minute discussion with the panel, followed by a 15 minute audience Q&A via chat.

This is a Welsh language session with simultaneous English translation via an optional audio feed

Book your place for this individual session


This session is part of the two-day conference, Audience Insights Conference Wales.

This Spring, The Audience Agency presents a free-to-attend National Insights Conference in collaboration with Arts Council of Wales.

For more information on the full conference programme, click here

Translation

All sessions will have live translation from English to Welsh and Welsh to English.

Access

All sessions will have live transcription in English by a speech to text reporter/palantypist. BSL interpretation and other access requirements can be requested in the booking form and will be provided where possible. Please book as soon as possible to allow time for arrangements to be made.Made possible by:

Arts Council Wales Funding Logos -ACW-WNG.gif


Trafodaeth Banel: Llenwi'r Bylchau – Cynulleidfaoedd Cymraeg

Mae'r drafodaeth banel hon yn archwilio'r hyn y gwyddom ac, efallai'n bwysicach, yr hyn na wyddom am gynulleidfaoedd gweithiau yn y Gymraeg, ynghyd â hyfedredd yn y Gymraeg ymhlith cynulleidfaoedd ehangach. Gyda phanel sy'n cynnwys rhai o gynhyrchwyr a lleoliadau derbyn mwyaf sefydledig ar gyfer gwaith Cymraeg yng Nghymru, byddwn yn archwilio ein dealltwriaeth hyd yn hyn o'r grŵp cynulleidfa hwn a sut y gallech ymchwil yn y dyfodol helpu i lywio gwaith datblygu cynulleidfa wrth symud ymlaen.

Dydd Iau 13 Mai, 2:30 PM - 3:45 PM

Cyflwynwyr:

Croeso gan Nancy Sheterline, Rheolwr Cymuned i Gymru yn The Audience Agency

Cymedrolwr:
Sian Tomos, Cyfarwyddwr, Datblygu'r Celfyddydau yng Nghyngor Celfyddydau Cymru

Panel:

Betsan Llwyd, Cyfarwyddwr Theatr Bara Caws
Mari Emlyn, Rheolwr Prosiect a Theithio Theatr Bara Caws
Geinor Styles, Cyfarwyddwr Artistig Theatr na nÓg
Dafydd Rhys, Cyfarwyddwr Gweithredol Canolfan Celfyddydau Aberystwyth, yn gynt yn Gyfarwyddwr Cynnwys yn S4C

Ffurf:

Cynhelir y sesiwn ar ffurf drafodaeth 60 munud gyda’r panel a bydd sesiwn holi ac ateb am 15 munud trwy Chat yn dilyn.

Sesiwn yn y Gymraeg yw hon gyda chyfieithu Saesneg ar y pryd trwy borthiant sain dewisol.

Cadwch eich lle ymaCeir mwy o fanylion am y gynhadledd lawn yma

Mynediad

Ceir gwasanaeth trawsgrifio byw gan adroddwr/Palandeipydd llais i destun. Bydd modd gwneud cais ar y ffurflen archebu os oes angen gwasanaeth dehongli Iaith Arwyddion Prydain neu ofynion mynediad eraill a byddant yn cael eu darparu os oes modd. Cadwch eich lle cyn gynted â phosibl er mwyn gadael digon o amser i'r trefniadau gael eu gwneud.

Galluogwyd gan:

Arts Council Wales Funding Logos -ACW-WNG.gif