Audience Finder is coming to Wales!

Join us at our free Onboarding Events for an introduction to the Audience Finder and Show Stats platforms and the services that The Audience Agency provide.

The Audience Agency has been appointed by the Arts Council of Wales to deliver the new Audience Insight Wales programme, through an enhanced version of Audience Finder for Wales.

Free to all data contributing organisations, Audience Finder is the largest cultural dataset of its kind, allowing you to analyse and benchmark your audience data against your local population and other organisations in your sector.

This free Onboarding Event will give you and your colleagues an introduction to the Audience Finder and Show Stats platforms, information about the support services that The Audience Agency provide, and the chance for you to ask any questions about the Audience Insight Wales programme that you may have.

This event will be delivered in English only. Welsh language onboarding information and support resources will be made available online soon.

Mae Audience Finder yn dod i Gymru!

Mae’r Audience Agency wedi ei benodi gan Gyngor Celfyddydau Cymru er mwyn darparu’r rhaglen newydd Mewnwelediad Cynulleidfa Cymru, drwy fersiwn gwell o’r Audience finder i Gymru.

Yn rhad ac am ddim ar gyfer sefydliadau sy’n cyfrannu data, Audience Finder yw’r set ddata ddiwylliannol mwyaf o’i fath, sy’n galluogi chi i ddadansoddi a meincnodi data eich cynulliedfa yn erbyn eich poblogaeth leol a sefydliadau eraill yn eich sector.

Bydd y digwyddiad Onboarding sydd am ddim, yn darparu cyflwyniad at yr Audience Finder a phlatfform Show Stats i chi a’ch cydweithwyr, yn ogystal â gwybodaeth ynglŷn â’r gwasanaethau cefnogi y mae’r Audience Agency yn eu darparu, a’r cyfle i chi ofyn unrhyw gwestiwn sydd efallai gennych yn ymwneud â’r rhaglen Audience Insight Wales.

Bydd y digwyddiad yma ond ar gael yn Saesneg. Er hyn, bydd gwybodaeth ac adnoddau cefnogaeth cyfrwng Cymraeg yn ymwneud â Onboarding ar gael ar lein yn fuan.

There are several dates and locations available for these Onboarding Events:

Date

Time

Venue

Tuesday 3 September 201913:30 - 15:30 Theatr Clwyd, Mold Book your place
Wednesday 4 September 2019 13:30 - 15:30 Chapter Arts Centre, Cardiff Book your place

Book your place at an Onboarding Event