Audience Insights Conference Wales | 12 May 2021

Read this event description in Welsh.

A discussion about the future of touring and audiences in Wales, exploring the legacy of Covid, turning digital success into physical success and the new challenges and opportunities that some of Wales’ leading producing companies and venues foresee.

Date: Wednesday 12 May, 3:30 PM – 4:30 PM

Presenters:

Welcome by Nancy Sheterline, Community Manager for Wales at The Audience Agency
Moderator: Penny Mills, Chief Consulting Officer at The Audience Agency

Panel:

Liam Evans-Ford, Executive Director at Theatr Clwyd
Rhian Hughes, Audiences and Communications Manager at National Theatre Wales
Freelance consultant Matt Carwardine-Palmer, formally Director of Marketing and Sales at Welsh National Opera

Format:

The session takes the format of a 60-minute discussion with the panel, followed by a 15 minute audience Q&A via chat.

This is an English language session with simultaneous Welsh translation via an optional audio feed.

Book your place for this individual session

Access

All sessions will have live transcription by a speech to text reporter/palantypist. BSL interpretation and other access requirements can be requested in the booking form and will be provided where possible. Please book as soon as possible to allow time for arrangements to be made.


This session is part of the two-day conference, Audience Insights Conference Wales.

This Spring, The Audience Agency presents a free-to-attend National Insights Conference in collaboration with Arts Council of Wales.

For more information on the full conference programme, click here

Translation

All sessions will have live translation from English to Welsh and Welsh to English.

Access

All sessions will have live transcription in English by a speech to text reporter/palantypist. BSL interpretation and other access requirements can be requested in the booking form and will be provided where possible. Please book as soon as possible to allow time for arrangements to be made.

Made possible by:

Arts Council Wales Funding Logos -ACW-WNG.gif


Trafodaeth Banel: Dychwelyd i Deithio gyda Ffocws ar y Gynulleidfa

Trafodaeth am ddyfodol teithio a chynulleidfaoedd yng Nghymru, gan archwilio etifeddiaeth Covid, troi llwyddiant digidol yn llwyddiant ffisegol, a'r heriau a chyfleoedd newydd a ragwelir gan rai o brif gwmnïau cynhyrchu a lleoliadau Cymru.

Dydd Mercher 12 Mai, 3:30 PM – 4:30 PM

Panel:

Liam Evans-Ford, Cyfarwyddwr Gweithredol Theatr Clwyd
Rhian Hughes, Rheolwr Cynulleidfaoedd a Chyfathrebu gyda National Theatre Wales
Matt Carwardine-Palmer, yngynhorydd llawrydd, yn gynt yn Gyfarwyddwr Marchnata a Gwerthiannau gydag Opera Cenedlaethol Cymru

Cyflwynwyr:

Croeso gan Nancy Sheterline, Rheolwr Cymuned i Gymru yn The Audience Agency

Cymedrolwr: Penny Mills, Prif Swyddog Ymgynghori yn The Audience Agency

Ffurf:

Cynhelir y sesiwn ar ffurf drafodaeth 60 munud gyda’r panel, a bydd sesiwn holi ac ateb am 15 munud trwy Chat yn dilyn.

Sesiwn yn y Saesneg yw hon gyda chyfieithu Cymraeg ar y pryd trwy borthiant sain dewisol.

Cadwch eich lle ymaCeir mwy o fanylion am y gynhadledd lawn yma

Mynediad

Ceir gwasanaeth trawsgrifio byw gan adroddwr/Palandeipydd llais i destun. Bydd modd gwneud cais ar y ffurflen archebu os oes angen gwasanaeth dehongli Iaith Arwyddion Prydain neu ofynion mynediad eraill a byddant yn cael eu darparu os oes modd. Cadwch eich lle cyn gynted â phosibl er mwyn gadael digon o amser i'r trefniadau gael eu gwneud.

Galluogwyd gan:

Arts Council Wales Funding Logos -ACW-WNG.gif