Audience Finder | We're coming to Wales

Arts Council of Wales selects The Audience Agency to deliver the new Audience Insight Wales programme.

31 January 2019

Darganfod Cynulleidfa | Rydyn ni'n dod i Gymru

Cyngor Celfyddydau Cymru wedi dewis The Audience Agency er mwyn darparu’r cynllun newydd Mewnwelediad Cynulleidfa Cymru.

Mae estyniad Audience Finder i mewn i gelfyddydau Cymru a sefydliadau diwylliannol yn gam cyffrous i’r The Audience Agency, a fydd yn gwella’r llwyfan ar gyfer defnyddwyr sydd yn bodoli eisoes yn ogystal â chroesawu defnyddwyr newydd. Bydd y ddarpariaeth o lwyfan dwyieithog, ynghyd â mwy o ddyfnder ac amrywiaeth – gan gynnwys rhanbarth Cymru – a chynnydd yn yr hyblygrwydd wrth adrodd y gofynion, hefyd yn dod â mwy o sefydliadau i mewn i ystadegau sioeau ar gyfer dadansoddiad cynlluniau sy’n teithio o amgylch Cymru a Lloegr.

Ynghyd â darparu sector celfyddydau a diwylliannol Cymru gyda mynediad i’r ystod eang o gronfa ddata diwylliannol am y tro cyntaf, bydd Mewnwelediad Cynulleidfa Cymru yn rhoi mantais i ddefnyddwyr Audience Finder Lloegr wrth iddyn nhw weld gwelliannau sylweddol i swyddogaethau, er enghraifft mwy o hyblygrwydd mapio yn ogystal ag eitemau eraill a ofynnwyd amdano. Mae cyd-weithio yn gam angenrheidiol wrth ddarlunio’r portread o gynulleidfaoedd ar draws y Deyrnas Unedig yn gysylltiedig.

Cyn lansiad y llwyfan estynedig yma, rydyn ni’n gwahodd pob sefydliad yng Nghymru i ymuno â’r Audience Finder, fel eu bod nhw’n gallu ennill mynediad i Mewnwelediad Cynulleidfa Cymru yn awtomatig, pan fydd yn barod i’w lansio.

Darganfyddwch mwy am “Audience Finder” a sut y mae’n gallu bod o gymorth i’ch sefydliad celfyddydol.

___________________________________________________________________________________________________

Audience Finder | We're coming to Wales

The extension of Audience Finder to Welsh arts and cultural organisations is an exciting step for The Audience Agency and will enhance the platform for existing users as well as welcoming new ones. The delivery of a bi-lingual platform with greater depth and range of analytics - including Welsh regions – and increased flexibility in reporting requirements, will also bring more organisations into Show Stats for analysis of touring programmes across England and Wales.

Audience Insight Wales, as well as providing the Welsh arts and cultural sector with access to this vast cultural dataset for the first time, will benefit Audience Finder users in England, who will see significant functionality improvements, such as more flexible mapping and other requested items. Working together across the nations is a crucial step in illustrating a much needed joined-up portrait of audiences across the UK.

Prior to the launch of the extended platform, we’re inviting all organisations in Wales to join Audience Finder, so that they can automatically gain access to Audience Insight Wales once it is ready for launch.

Find out more about Audience Finder and how it can help your arts organisation.